گالری ما

اطلاعات تماس

فنگ شویی آشپزخانه

مهم ترین نکات فنگ شویی آشپزخانه برای جذب انرژی

ابتدا بهتر است تعاریفی از فنگ شویی (Feng Shui) را برایتان بیان کنیم:1. فنگ شویی در لغت به روشی چینی گفته می‌شود که برای ساخت منزل و چیدمان وسایل، طبق اصولی تعریف شده به کار می‌رود.2. فنگ شویی در مفهوم روشی شبهه فلسفی و متافیزیک است که به هدف هماهنگی اشیاء و افراد با هم به کار می‌رود.3. ترجمه تحت […]

آنلاین از ما مشاوره رایگان بگیرید